fb pixel Perestrojka | G.cz
Chtěl zachránit stagnující říši, nakonec ji ale neúmyslně dovedl k totálnímu kolapsu. Série ekonomických reforem Michaila Gorbačova s názvem perestrojka byla ambiciózním pokusem zreformovat stagnující sovětské hospodářství. Výsledkem byl rozpad největší komunistické země na světě. Reddit