fb pixel FOTO #5: Pavel Tigrid – G.cz
Až do sametové revoluce Tigrid pokračoval ve své exilové činnosti a kromě vydávání Svědectví napsal i řadu knih, z nichž nejznámější je zřejmě Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Odeon