fb pixel Pátek 13. | G.cz
Někdo zase, že pověra pochází z roku 1307, kdy byli v jeden den pochytáni všichni členové templářského řádu. public domain