fb pixel Ota V. Braniborský | G.cz
Vláda krále Přemysla Otakara II. byla vždy v našich dějinách vypichována jako období mohutného rozkvětu českých zemí. Kvůli sporům s římským králem Rudolfem I. ze všemi oblíbené dynastie Habsburků ale nakonec Přemysl zahynul v bitvě na Moravském poli, kdy se pokusil udržet svou moc nad rozsáhlými državami, které se táhly od Rakous až po Korutany. public domain