FOTO #5: Orson Welles – G.cz
Sám Welles pak po zbytek své života bojoval s filmovými studii a paradoxně se tak nevalně přijatý Občan Kane stal jeho první a posledním filmem, který uvedl v té podobě, jakou sám jako tvůrce chtěl. Všechny jeho další filmy, ať už legendární snímek The Magnificent Ambersons či adaptace Kafkova Procesu, byly poznamenány zásahy studia. public domain