FOTO #3: Opráski sčeskí historje – G.cz
facebook.com