FOTO #6: Operace Panzerfaust – G.cz
Regent následně strávil zbytek války jako německý vězeň a v Maďarsku se rozpoutal teror, jaký země nikdy potom ani nikdy předtím nezažila. By Bundesarchiv, Bild 101I-680-8283A-12A / Faupel / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477366