FOTO #3: Operace Panzerfaust – G.cz
Když pak Rumunsko, klíčový německý válečný i obchodní partner, v srpnu 1944 uzavřelo se Sovětským svazem příměří, posunula se fronta prakticky ze dne na den až k maďarským hranicím. Horthymu došlo, že není možné nadále vyčkávat na Západ a obrátil se na nejbližšího člena protinacistické koalice – Sovětský svaz. Horthy okamžitě jmenoval novou vládu, nařídil četnictvu zastavit deportace Židů, na které dohlížela okupující německá armáda a zahájil nová vyjednávání se Sověty. K dohodě o příměří došlo 11. října 1944. O 4 dny později pronesl regent Horthy v rozhlasu projev, ve kterém ohlásil příměří se Sovětským svazem a následně žádal stažení německých vojsk ze země. public domain