FOTO #1: Operace Panzerfaust – G.cz
Přestože Maďarské království bylo od roku 1940 oficiálně členem Osy, vztahy mezi Budapeští a Berlínem byly napříč válkou poměrně napjaté. Když začalo být v roce 1944 jasné, že Německo z války nevzejde jako vítěz, pokusili se Maďaři přejít na stranu Spojenců. Nacisté byli připraveni separátní mír za každou cenu odvrátit… By Bundesarchiv, Bild 101I-680-8283A-27A / Faupel / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5413303