FOTO #2: Norimberský proces - filmové zajímavosti – G.cz
Snímek nejprve vůbec neslavil úspěch a studio MGM získalo vklad zpátky až díky prodeji vysílacích práv a podzěji uvedením na videotrh. Dnesj e ale film velice oceňovaný a v roc 2013 byla jeho kopie uložena v Knihovně Kongresu pro zásadní kulturní a historický přínos filmu. MGM