fb pixel Největší skandály Versailles | G.cz
Marie Tereza měla totiž komorníka, kterým byl liliput původem z Afriky, s nímž si byla velice blízká. Traduje se, že ve Versailles se jednoho dne narodilo černé dítě. Podle jedné teorie to mohl být plod lásky královny a jejího sluhy. Podle jiné to mohlo být nemanželské dítě krále Ludvíka, které zplodil s některou z afrických konkubín, které měl na zámku rovněž "k dispozici". A ještě jedna teorie říká, že je to jen legenda, která mohla vzejít z toho, že se královně narodilo přiškrcené dítě (takové by mělo modrou až fialovou hlavičku), které krátce po příchodu na svět zemřelo. (ilustrační foto ze seriálu Versailles) Canal+