fb pixel Největší skandály Versailles | G.cz
To, že sám král měl obrovskou spoustu milenek, kterými se navíc nijak netajil - ani jejich společnými dětmi - je asi tím nejmenším proviněním. Zajímavé je už to, jakým způsobem Ludvík XIV. přišel o panictví... Hyacinthe Rigaud – wartburg.edu[dead link], Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=482613