fb pixel Největší skandály Versailles | G.cz
Věhlasné sídlo Versailles bylo chloubou Francie z pohledu ostatních evropských mocností, trnem v oku hladovějícího francouzského lidu a sídlem neřestí a hříchů. Na dvoře jeho stavitele, krále Ludvíka XIV., docházelo k jednomu skandálu za druhým a některé jsou slavné dodnes. Jean-Léon Gérôme – en:File:Geromeconde.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7737542