FOTO #6: Nejlepší Vainovy koláže - červen – G.cz
Druhá polovina června patřila demonstracím proti panu premiérovi. Vain pro G.cz