FOTO #4: Nejlepší Vainovy koláže - červen – G.cz
Na to by neměl nikdo. Vain pro G.cz