FOTO #3: Nejlepší Vainovy koláže - červen – G.cz
Kauza měsíce - motýle! Vain pro G.cz