FOTO #1: Nejlepší Vainovy koláže - červen – G.cz
Babiš, Babiš a zase Babiš. Halvní téma měsíce červen a materiál na spoustu koláží našeho grafika Vaina. Vain pro G.cz