FOTO #4: Nejlepší hlášky z filmu Marečku, podejte mi pero! – G.cz
Dnes tam má pan Hliník pamětní desku. Filmové studio Barrandov