FOTO #6: Raná fáze letů Concorde. – G.cz
Raná fáze letů Concorde. Wikipedia