fb pixel FOTO #1: Nacisty vypálená sídla – G.cz
Vařákovy Paseky byly samotou ležící ve zlínském kraji na východě České republiky. Když byl na samém konci války poblíž osady přepaden nacistický oddíl partyzány z osady Ploština, Vařákovy Paseky se staly terčem nacistické odplaty. Jelikož k podobným terorům již v okolí osady došlo, část obyvatelstva Vařákovy Paseky opustila, zbylá část se ukryla v lese. Po nepříliš dlouhé době se do osady vrátili a došlo k nejhoršímu - dorazili nacisté. Část chycených obyvatel byla propuštěna (zejména matky s dětmi), ale někteří se propuštění nedočkali a byli 4. května popraveni střelou do týla. JensiD - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88889743