FOTO #1: 18. prosince 1941. Lowenbraukeller v Mnichově. Adolf Hitler s pohlaváry NSDAP na vánočním večírku pro důstojnické kadety Waffen SS – G.cz
18. prosince 1941. Lowenbraukeller v Mnichově. Adolf Hitler s pohlaváry NSDAP na vánočním večírku pro důstojnické kadety Waffen SS LIFE