FOTO #1: Místo koled se měli zpívat lidové písně, jako třeba „Jde matka světem sama a znavená již nemůže, tu vyroste strom veliký, ochrání ji a pomůže.“ – G.cz
Místo koled měli nacisté odříkávat modlitby, jejichž hlavní modlou byl nikoliv Ježíšek, ale Hitler. LIFE