fb pixel Na Jana Stráského vzpomínají jeho bývalí kolegové | G.cz
Jan Stráský řídil v Klausově vládě postupně hned dvě ministerstva - dopravy a zdravotnictví. Václav Klaus ho považoval za svého celoživotního přítele. Wikimedia Commons – autor: David Sedlecký, https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C3%A1clav_Klaus_Praha_2015_(2)_(cropped).JPG; licencované CC-BY-4.0