fb pixel Mumifikovaní vůdci socialismu | G.cz
I čínský kamarád sovětských velikánů předseda Mao pociťoval nutkání prostý lid oblažovat svou přítomností i po smrti. Minimálně tedy tu část Číňanů, kteří nezemřeli v milionových počtech při hladomoru. Ten způsobil Maův geniální plán nazývaný vzletně „Velký krok vpřed“. Velký kormidelník to nakonec dokormidloval do mauzolea na pekingském Náměstí nebeského klidu, kde visí i jeho obrovská fotografie. 85 % Číňanů mu dnes nemá někdejší genocidu za zlou. Hlavně, že v tom mají jasno. Autor: неизвестный (unknown) – http://sarbaharapath.com/wp-content/uploads/2015/11/Mao2.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53879271