FOTO #4: Moudra slušného spisovatele – G.cz
Často si bral jako téma holokaust z pohledu bezbranného jedince. Česká televize