FOTO #7: Jan Hus na hranici. – G.cz
Jan Hus na hranici. Autor: Janíček Zmilelý z Písku – Jena codex, Antithesis Christi et Antichristi: http://www.esbirky.cz/predmet/180453, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135208