FOTO #2: Vyobrazení upálení Jana Husa v Kostnici. – G.cz
Vyobrazení upálení Jana Husa v Kostnici. Wikimedia Commons - upálení Jana Husa