fb pixel FOTO #4: Mikuláš Koperník – G.cz
Umělecké znázornění Koperníka hovořícího s Bohem. Public domain/Wikimedia commons