fb pixel FOTO #3: Mikuláš Koperník – G.cz
Schéma heliocentrické teorie. Public domain/Wikimedia commons