FOTO #5: Městská elektrárna v Písku – G.cz
Nebo dobové lampy. G.cz/Jana Mrákotová