FOTO #5: Městská elektrárna v Písku – G.cz
Nebo dobové lampy G.cz/Jana Mrákotová