fb pixel Městská elektrárna v Písku | G.cz
To vám byl slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.... Ano, to si můžou obyvatelé Písku v pohodě prozpěvovat. G.cz/Jana Mrákotová