FOTO #6: Masarykův pohřeb – G.cz
Dav kolem železnice působil jako Woodstock. Česká televize