fb pixel FOTO #4: Masarykův pohřeb – G.cz
Nekrology po celém světě pěly chválu. Česká televize