FOTO #5: Masakr v Tulse 1921 – G.cz
Rasistickému hněvu neunikli ani někteří běloši, kteří zaměstnávali černochy ve svých domech a podnicích. Kdo odmítl vydat černocha, ten skončil s vypáleným domem. public domain