FOTO #2: Martin Benda nejen o sametové revoluci – G.cz
Martin Benda je jedním z 6 dětí politika Václava Bendy. Sám je dodnes společensky aktivní, působil v komunální politice. MČ Praha 3