fb pixel Marie Stuartovna | G.cz
Ostatky své matky nechal do Westminsterského opatství přivézt Jakub I. Stuart. Jsou uloženy v blízkosti ostatků Alžběty I. Kruh se uzavřel. Autor: Σπάρτακος (changes by Rabanus Flavus) – File:Westminster-Abbey.JPG, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76031882