FOTO #1: Marco Polo – G.cz
Marco Polo, benátský kupec, který je považovaný za prvního Evropana, který se po Hedvábné stezce vydal do Číny. By Abraham Cresques, Atlas catalan - Scanné de Coureurs des mers, Poivre d'Arvor., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3518886