fb pixel Mao a mango | G.cz
Celou zemi zdobily plakáty oslavující Maa a mango, a pochopitelně docházelo kvůli ovoci i k násilnostem. Když v jednom menším městě neuvážlivě prohlásil místní zubař, že nechápe, proč by měl oslavovat nějakou sladkou bramboru, seběhli se na něj místní revolucionáři, zmlátili ho a následně ho přinutili pochodovat potupně městem. A pak ho pochopitelně popravili. By 人民画报 - 《人民畫報》1967年, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66356807