fb pixel Mao a mango | G.cz
Další články brzo následovaly, a dokonce se skládaly oslavné básně, jak jim úchvatné mango připomíná svou úžasností samotného vůdce Maa. Zlatavé mango se pro čínské obyvatelstvo, které toto ovoce nikdy nevidělo, stalo mýtickým darem od Boha, prakticky něco jako mana či houby nesmrtelnosti. Když jedna z pekingských textilních továren obdržela jeden kus manga jako poděkování za svou úpěnlivou práci, vypuklo mezi dělníky hotové šílenství, a dokonce se uspořádal průvod na oslavu manga. To bylo následně vystaveno, aby jej mohli všichni pracující vidět. By Woo King Tam gwiam - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62342262