fb pixel Mao a mango | G.cz
Během kulturní revoluce miliony mladých revolucionářů na rozkaz Maa začaly po celé zemi, ale i v zahraničí, šířit myšlenky maoismu, aby se tak upevnila Maova pozice ve státě. V rámci tohoto šílenství docházelo ze strany radikalizovaných revolucionářů (především z řad mladých) k teroru obyčejného obyvatelstva, kdy se každý snažil dokázat, že právě on je ten nejvěrnější maoista. By 孟昭瑞 - 孟昭瑞,《共和国震撼瞬间》,人民文学出版社, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54999496