FOTO #2: Malcolm X – G.cz
Malcolm X obklopen novináři. Public domain/wikimedia commons