FOTO #6: Malcolm X – G.cz
Malcolm X rok před svou smrtí. Public domain/wikimedia commons