fb pixel Malajské povstání | G.cz
Kolonie Britské Malajsko, jak se tehdy území dnešní Malajsie nazývalo, se stalo dějištěm jedné pozapomenuté války z poválečného období, kdy se střetly britské koloniální síly s místními komunisty, kteří se rozhodli svrhnout britskou vládu v oblasti skrze promyšlený guerillový boj v místní neprostupné džungli. Z tohoto důvodu (a geografického umístění války) se této válce občas přezdívá „britský Vietnam“. Britům se ale podařilo, na rozdíl od francouzského a později mnohem většího amerického tažení ve Vietnamu, obstát. Konflikt oficiálně započal zastřelením tří evropských plantážníků malajskými komunisty v červnu 1948, což vedlo britskou správu v Malajské federaci k vyhlášení výjimečného stavu. public domain