FOTO #6: Lunetic – G.cz
Lunetici jsou dodneška kult, nebudeme si lhát. Archiv