FOTO #2: Lidská práva a migrace – G.cz
Všeobecná deklarace lidských práv obsahuje článek 13, kde se píše: "Právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř státu. Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země." Až si to Andrej Babiš přečtě, nenavrhne tento článek zrušit? Wikipedia