fb pixel Leonardo da Vinci | G.cz
Leonardova studie, jež zachycuje plod v ženském lůně. Lze si všimnout Leonardova zrcadlového písma. Public domain/wikimedia commons