fb pixel Leonardo da Vinci | G.cz
Poslední večeře je obraz Leonarda da Vinciho, který se stal jedním z hlavních námětů a symbolů románu Šifra mistra Leonarda. Public domain/wikimedia commons