FOTO #3: Legendární české mullety – G.cz
Europoslanec Jan Keller doplnil svůj sociologický mullet knírem