FOTO #2: Lednové koláže grafika Vaina – G.cz
Korona nebo kolona? Vain pro G.cz