FOTO #4: Z publicistického dokumentu Davida Vondráčka Svět podle algoritmu (2014) – G.cz
Z publicistického dokumentu Davida Vondráčka Svět podle algoritmu (2014)